20. 5. 2015

bez paměti

Dvanáct stupňů pošetilosti čechrá pírka
však s vínem se svět zdá být tam někde dole pod námi

To je normální
rostou křídla

Vzápětí přistřihnu si je
pírka sežehnu

Ještě nejsem na kolenou

To přijde
Neboj

Nepotkala jsem živou duši
Jen pár ožrale mrtvých

Ranní déšť smývá barvu ze závor
červená bílá červená

Pozor brak

Konec začátku světa