30. 10. 2013

je mi

smutno
teskno
trudno

zase cítím
jak chutná dno

směle
skvěle
mile

mám v sobě
tvých šest promile

suše
plaše
tiše

uvěříš
že nejsem abatyše?

křepce
měkce
lehce

zašeptám
že nechám ti své srdce