13. 10. 2013

počty II.

sedmi smrtelných hříchů
sedmkrát se dopustím
tři bezvýznamné chyby
šestkrát opravím
dva večery, z nichž budu žít
dva miliony let
tři slabé chvilky na druhou
to dává číslo devět
osmička na konci křičí:
„Ty zapomenout nejdeš!"