30. 3. 2015

***

v dobách šílenství
slova nelehká
no jasně
deziluze neláká

já aspoň vím
že tam někde jsi
a vidíš
stejná oblaka

soukromý puč
zítra zas
přesčas
napospas blahobytu

po nocích potit krev
nad větami
pro lepší pocit
pro зачёт

экзамен je každé svítání
a se soumrakem
sama sobě si
diplom za přežití