14. 3. 2015

***

něco bylo
něco je
a už není

spotřebovals mě
do čtyřiadvaceti hodin
po otevření duše

horečka
mámení
zatracení

naroubovat slova
a nechat je vyrůst
nad špičku věže

větévky pak
k rozpuku
přivést krví

žíznivě suché bezvědomí