10. 11. 2014

poznámka

neber si to osobně
mluvíš sice krásně, ale

tedy
čili
neboť
vlastně

ser na mluvu
piš básně