10. 6. 2013

takové to potulné rýmování

Psáno v autobuse č. 24 s hlavou plnou snů. 


náplň bonbonu se lepí na zuby
viaduktem pronikám
přímo do záhuby
then came the liars
then came the rules
utíkám před tmou
vstříc snům
na půli cesty umřu
v duši mi zboří dům
ale mám splněno
a tak jsem šťastná
ač bez věna
možná někdy vdaná
za tebe...
kdo ví...
přítomnost zebe!

vezmi mě s sebou

do temnoty
opijeme se sami sebou
do němoty
jen já a ty
spoutáš mě myšlenkami
nakrmíš algebrou
větrný mlýn je blízko
hoe gaat en met jou?