20. 9. 2012

Galerijní elegie

Galerijní elegie, psáno o hodině navrhování.
Anarchistický pravopis included.
Věnováno Nikitě. 

mezi dveřmi galerie
dýchne na nás harmonie
v expozici bloudíme
smyslům nerozumímesmějeme se smutným sochám
nemusím být Hubert Jocham
abych viděl nalevo
UMĚNÍ moc nakřivoMona Lisa nezdvořile
zafuněla moje brýle
nevidím teď ani ťuk
ba ani ten krásný štukpřed obrazem Imprese
zasáhla mě deprese
třímám štětku záchodovou...
složím raděj' OsudovouSlunečnice sluní málo
hodně se z nich oloupalo
padly lístky okvětní
na oltáře obětnídravý pohled ženy z aktu 
způsobuje mnoho faktů
jsem mládenec nesmělý
prchám rychle k průčelí